Цјеновник

Р.б. Кориштење паркинга период 15.05.-15.09. период 15.09.-15.05.
1. Паркирање по започетом сату у I зони 3,00 КМ/сат
(ограничење на 2 сата)
2,00 КМ/сат
2. Паркирање по започетом сату у II зони 1,50 КМ/сат 1,00 КМ/сат
3. Паркирање по започетом сату на паркингу у Улици Степе Степановића 1,50 КМ/сат 1,50 КМ/сат
4. Цјелодневна паркинг карта у I зони 20,00 КМ 10,00 КМ
5. Цјелодневна паркинг карта у II зони 10,00 KM 8,00 КМ
6. Повлаштена мјесечна карта за правна, односно физичка лица – предузетнике лица у I зони 100,00 КМ 70,00 КМ
7. Повлаштена мјесечна карта за правна, односно физичка лица – предузетнике лица у II зони 40,00 КМ 30,00 КМ
8. Повлаштена паркинг карта за станаре и власнике станова у I зони – мјесечно 30,00 КМ 20,00 КМ
9. Повлаштена паркинг карта за станаре и власнике станова у II зони – мјесечно 20,00 КМ 15,00 КМ
10. Повлаштена паркинг карта за власнике апартмана „апартман паркинг карта“- мјесечно 100,00 КМ 50,00 КМ
11. Годишња повлаштена паркинг карта за станаре и власнике станова у I зони 220,00 КМ
12. Годишња повлаштена паркинг карта за станаре и власнике станова у II зони 160,00 KM
13. Годишња повлаштена паркинг карта за власнике апартмана „апартман паркинг карта“ 640,00 КМ
14. Паркирање по започетом сату на паркингу у ул. Степе Степановића за паркирање туристичких аутобуса 10,00 КМ (преко 16 мјеста) 5,00 КМ (до 16 мјеста 10,00 КМ (преко 16 мјеста) 5,00 КМ (до 16 мјеста)
15. Дневна претплата за коришћење паркинга у ул. Степе Степановића за паркирање туристичких аутобуса 50,00 КМ (преко 16 мјеста) 25,00 КМ (до 16 мјеста) 30,00 КМ (преко 16 мјеста) 20,00КМ (до 16 мјеста)
16. Накнада за деблокирање путничких возила 30,00 КМ
17. Накнада за деблокирање камиона, прикључног возила и радне машине 50,00 КМ
18. Накнада за деблокирање путничких комбија/мањих аутобуса до 16 мјеста 100,00 КМ
19. Накнада за деблокирање возила преко 16 мјеста 150,00 КМ
20. Повлаштена паркинг карта за станаре Старог града – мјесечна 30,00 КМ
21. Повлаштена паркинг карта за станаре Старог града – годишња 330,00 КМ
22. Цијене мјесечне паркинг карте која се може користити на свим паркиралиштима 220,00 КМ 120,00 КМ
23. Цијене годишње паркинг карте која се може користити на свим паркиралиштима 1.600,00 КМ
24. Цијене годишње паркинг карте која се може користити у II зони 800,00 КМ
25. Цјелодневна паркинг карта за паркирање теретних возила 20,00 КМ
26. Повлаштена мјесечна карта за правна, односно физичка лица на затвореном паркингу у ул. Степе Степановића 30,00 КМ 30,00 КМ
27. Паркирање по започетом сату на затвореном паркингу у ул. Његошева испред ЕРС 1,50 КМ 1,50 КМ
Copyright © 2024