Дректор ЈКП Паркинг сервис Требиње

Марко Мискин

контакт:+387 65 287 599

Извршни директор за економско-финaнсијске послове

Лазар Прцовић

контакт:+387 65 692 707

Извршни директор за правне послове

Милош Вукићевић

контакт:065/661-688

Copyright © 2024