Повлаштене карте

У изузетним случајевима правилником је предвиђена могућност куповине повлаштене мјесечна карте за физичка лица чије мјесто рада се налази у непосредној близини паркиралишта већег капацитета до попуњености од 30%.

Повлаштена мјесечна/годишња карта за станаре по улицама и умањена повлаштена карта за пензионере исте категорије.

Повлаштена паркинг карта за власнике апартмана – „апартман паркинг карта“.

Повлаштена паркинг карта за физичка и правна лица у улицама у којим исти имају или обављају дјелатност.

Copyright © 2024