О нама

Дана 19.11.2018. године основано је ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње ради обављања дјелатности општег интереса

У форми друштва са ограниченом одговорношћу коме се повјерава комунална дјелатност управљања јавним просторима за паркирање возила.

ЈКП „Паркинг сервис“ д.о.о. Требиње повјеравају се на управљање и кориштење јавна паркиралишта на територији Града Требиња.

Управљање јавним просторима за паркирање возила обухвата одржавање, постављање саобраћајне сигнализације на јавним површинама и објектима изграђеним за паркирање моторних возила, као и блокирање непрописно паркираних возила.

Copyright © 2024