Контакт

  Адреса: Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

  ЈИБ: 4404428390006

  ПИБ: 404428390006

  Жиро рачун: 571-080-0000-115-362 Комерцијална банка

  Телефон: 059 222 323 / 065 352 936

  Мејл адреса: parkingservis@trebinje.rs.ba

  Copyright © 2024