Нове измјене и допуне Одлуке о наплати паркинга

На Скупштини града Требиња, одржаној 11.06.2020. године усвојене су измјене и допуне Одлуке о условима организовања, начину кориштења и наплате паркирања возила на јавним паркиралиштима на подручју града Требиња.

Оно што је ново, јесте, да станари Старог града могу по повољнијим условима да купе повлаштену карту, и који ће моћи да се паркирају у оквиру паркинга у улици Светозара Ћоровића, а који је успостављен искључиво за њихове потребе.

Првенство и редослијед у куповини повлаштене карте у горе наведеној улици тачно је прецизирано у Одлуци (7/19 и 3/20) гдје је наведено која лица имају право прва аплицирати.

Нова допуна Одлуке је и, да поред пензионера, односно лица старијих од 65 година, повлаштену карту у износу од 50% попуста од цијене у цјеновнику могу имати и лица која имају статус бораца 1, 2. и 3. категорије, а која се налазе на Заводу за запошљавање и на своје име имају регистровано моторно возило.

Ова допуна се не односи на повлаштене карте за станаре Старог града.

Новости

Copyright © 2024